Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

TiedonPortaat Kangasniemi, Y-tunnus 220264-5

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Erja Pauninsalo, puhelin 040 7412328, sähköposti info@tiedonportaat.fi

REKISTERIN NIMI

TiedonPortaiden asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt TiedonPortaiden kaupan (www.tiedonportaat.suomalainenverkkokauppa.fi tai www.tiedonportaat.myshuup.com) asiakkaaksi tai ostanut TiedonPortailta tavaraa tai palveluja

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on TiedonPortaiden asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää TiedonPortaiden toiminnan kehittämiseen liittyen ja muihin tarpeellisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa ja lain edellyttämällä tavalla. Rekisterin tietoja voidaan käyttää TiedonPortaiden omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, kuitenkin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan TiedonPortaiden asiakassuhteen ylläpitämiseen ja vain teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta TiedonPortaiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole TiedonPortaiden tai sen kumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Oikeus käyttää rekisteriä edellyttää TiedonPortaiden sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia, jotka voi luovuttaa vain rekisteriasioista vastuussa oleva henkilö. Rekisteri sijaitsee TiedonPortaiden salasanoin suojatulla palvelimella.

TIETOSUOJA

Asiakkaiden tiedot on tallennettu TiedonPortaiden asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.

Asiakas voi pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä.

Kaikkiin rekisteriselosteeseen liittyviin asioihin saat lisätietoja osoitteessa info@tiedonportaat.fi